DYSLEXIE-ICT ADVIES

De Infobrochure ‘Compenserende software voor dyslexie, lees- en spellingproblemen en laaggeletterdheid’ beschrijft nut en noodzaak van dyslexie hulpmiddelen, de indicaties en de functionaliteit van de belangrijkste producten. Een handige hulpwijzer dus voor het kiezen en goed toepassen van dyslexiesoftware op school, thuis, in de behandeling of op de werkplek.

Extra exemplaren van deze infobrochure kunt u hier aanvragen: http://formulieren.lexima.nl/brochure-compenserende-software

Download de Infobrochure